ISODRO Kruipruimte isolatie

ISODRO ® Kruipruimte-isolatie Chips (verder genoemd ISODRO ®) wordt toegepast als bodemisolatie in kruipruimten. Bestaande woningen, kantoren, 
scholen, zorgsector gebouwen en nieuwbouw kunnen voorzien worden van de isolerende en vochtremmende ISODRO ®.

Het heersende milieu in de kruipruimte van gebouwen heeft veelal een groot effect op het woongenot, het leefklimaat en het wooncomfort in de bewoning boven de kruipruimte. Een kruipruimte is vaak vochtig. Als deze vochtige lucht in de woonruimte komt, veroorzaakt dit schimmel, stank en gezondheidsklachten.
Daarnaast is er meer energie nodig en zijn de onderhoudskosten hoger.

Effecten van ISODRO ®

 • Door het aanbrengen van een laag ISODRO ® worden de vloer en de kruipruimte droger.
 • Er ontstaat een zeer hoge vochtvermindering van 20-40%, zelfs wanneer de kruipruimte niet geventileerd is.
 • Afhankelijk van de omstandigheden en de constructie warmt de vloer op.
 • U bent verzekerd van een aangenamer woon- en leefklimaat.
 • U bespaart op uw energierekening en onderhoudskosten.

Voordelen van ISODRO ®

 • Het is een relatief kleine investering met een hoog rendement.
 • U bespaart op jaarbasis zo’n 3-6 m3 gas per m2 bodemoppervlakte aan stookkosten.
 • Met vloerverwarming is het rendement zelfs nog hoger.
 • De vloer kan wel tot 4°C warmer worden.
 • Schimmels en ongedierte zoals huismijt, muggen en pissebedden gedijen minder in droge kruipruimten.
 • De levensduur van de in kruipruimten aanwezige gas- en cv-leidingen wordt verlengd en vragen om minder onderhoud.
 • De kruipruimte blijft toegankelijk.
 • Ook bij beperkte hoogte in de kruipruimte toepasbaar.
 • Veroorzaakt weinig overlast tijdens het aanbrengen.

 

 

Producteigenschappen van ISODRO ®

 • Het is milieuvriendelijk geproduceerd van polystyreen (EPS).
 • Het is CFK vrij, antistatisch en grondwater neutraal.
 • Het breekt niet af en is volledig recyclebaar.
 • Het heeft een licht soortelijk gewicht van 4,05 kg/m3.
 • Het neemt geen vocht op en drijft op water.
 • Het is een neutraal product en geeft geen reacties met andere producten.
 • Het is niet giftig en het is bestand tegen schimmels en humuszuren.
 • Het is eenvoudig aan te brengen in de kruipruimte en ook weer eenvoudig te verwijderen.

Technische eigenschappen van ISODRO ®

Op basis van de gemeten eigenschappen in het TNO rapport 2005-BCS-R0021 van ISODRO ® Trio-Insulation Chips en de berekeningen via het in de SBR richtlijnen nr. 4 gegeven rekenmodel, kan het volgende worden geconcludeerd:

 • ISODRO ® aangebracht in een laagdikte van slechts 20 cm reduceert de lucht- vochtigheid in de kruipruimte in voldoende mate.

 • Bij een laagdikte van 20 cm ISODRO ® is het warmteverlies gelijkwaardig aan een geïsoleerde begane grondvloer met Rc = 2,0 m2 /kW.

 • Bij een laagdikte van 25 cm ISODRO ® is het warmteverlies gelijkwaardig aan een geïsoleerde begane grondvloer met Rc = 2,5 m2 /kW.

 • Het vochtweerstandsgetal (dampdiffusiedichtheid) = µ 2.2.

 • De thermische eigenschap (warmtegeleidingcoëfficient), welke gelijk is aan 0,074 W/(m.K), is de praktijkrekenwaarde.

 • Op basis van de  waarde kan worden gesteld dat bij een laagdikte van 20 cm ISODRO ® de R-waarde 2,7 bedraagt; 25 cm ISODRO de R-waarde 3,3 bedraagt en 30 cm ISODRO ® de R-waarde 4,05 bedraagt.

 • Alle waarden zijn bepaald volgens de nieuwe richtlijnen NEN-EN 12667:2001 “Thermische eigenschappen van bouwmaterialen en producten”.

 • Het materiaal bestaat uit meer dan 98% volume procenten stilstaande lucht.

 • Het materiaal valt in klasse 1-2 wat betreft de brandvoortplantingssnelheid volgens NEN 6065.

Download hier de Isodro flyer!